יש להכליל עמלות מכירה בחישוב פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדון עניינו של עובד אשר הועסק על ידי חברת הזנק בתפקיד מנהל מכירות. בנוסף לשכרו החודשי של העובד, סוכם כי יהיה זכאי לתשלום בונוס שנתי בשיעור 5% מיעד המכירות השנתי של החברה. 

העובד טען, בין היתר, כי מדובר בעמלות אשר נגזרו מהיקף המכירות וכי הוא זכאי לתשלום הפרש פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת בגין רכיב העמלות.
 
בית הדין קבע כי בהתאם לתקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב פיצויי פיטורים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד–1964, ככל ששכרו של העובד משתלם "כחלק מהפדיון" רואים את שכרו האחרון כשכר הממוצע של 12 החודשים האחרונים שקדמו לפיטורים וכי תקנה 9 מכוונת למצב שבו עיקר שכרו של עובד משולם כעמלות תפוקה אישיות. בהתאם לכך, עמלות המשולמות על בסיס אחוזים ממחזור המכירות או מהרווחים הן חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים.
 
עוד נקבע כי על מנת שסכום המשתלם כשכר עבודה יהווה "תוספת" ולא חלק מהשכר הכולל המשמש כבסיס לחישוב פיצויי פיטורים, צריך שהתשלום יהא מותנה בתנאי או במצב, באופן שאם לא מתקיים התנאי או משתנה המצב - חדל התשלום. כאשר התשלום המשולם לעובד הינו פרמיה אמתית ולא פיקטיבית, אין היא חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים. כאשר התשלום הנוסף לא חייב את העובד לפעול אחרת מכפי שפעל לפני התשלום, ואף לא ציפו ממנו לדבר בעקבות התשלום, בנסיבות אלה יש לראות את התשלום כהגדלה מוסווית של שכר היסוד.
 
בית הדין קבע כי במקרה זה, העובד הוכיח כי התוספת אשר שולמה הינה במהותה עמלת עבודה ולכן יש לכללה בחישוב תשלום הפיצויים שלו.
 
התשלום אשר שולם לעובד כונה בהסכם עבודתו בשם "בונוס", אולם אין באופן בו כינו הצדדים את התוספת כדי להעיד על טיבה והמבחן הוא מבחן מהותי. בהתאם למבחן המהותי, התשלום בגין מכירות אותו קיבל העובד הינו נגזרת באחוזים של סך התמורה שהתקבלה אצל החברה בפועל עבור מכירות במהלך שנה קלנדרית. מדובר במכירות אותן ביצע העובד במהלך שנה קלנדרית אחת ולא במכירות אשר בוצעו על ידי כלל עובדי החברה.
 
מאחר והעובד היה מנהל מכירות, מדובר בתשלום אשר בטיבו הינו עמלת מכירות. העובד לא נדרש לעמוד בתנאי מיוחד על מנת לקבל תשלום זה, אלא מדובר בעמלה אשר שולמה לו על בסיס אחוזים מהתשלומים בשל מכירות אותן ביצע במהלך השוטף של עבודתו. לפיכך, היה על המעסיקה להכליל סכום זה בחישוב פיצויי הפיטורים וכן בתשלום חלף ההודעה המוקדמת.
 
מידע נוסף:

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
 
 


יצירת קשר

או מלאו פרטיכם וניצור קשר:

נשמח לעמוד לשירותכם בתחומים:
דיני עבודה, דיני נזיקין – נזקי גוף,
ודיני ביטוח, חייגו עכשיו:

072-33-80-967


כתובתנו: משה לוי 11 (בנין UMI), 

פקס: 03-5588241

טלפון: 03-5588244

|  

|  

|  

א.ת. ראשל"צ, קומה 11


© 2018 כל הזכויות שמורות


ביבר לקואה חייקין הררי - משרד עו"ד ונוטריון

משרד עו"ד ונוטריון

לביבר לקואה חייקין הררי