לא יינתן תוקף לתניית החזר דמי הכשרה – כשההכשרה הינה "חפיפה" בלבד

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדון תוקפו של סעיף בחוזה עבודה, שעניינו החזר דמי הכשרה.
 
התביעה הוגשה ע"י שתי עובדות,
אשר התפטרו מעבודתן בחברה הנתבעת. בחוזה עליו חתמה כל עובדת, נקבעה תניית החזר דמי הכשרה, אשר קבעה כי עם תחילת עבודתה בחברה תוכשר העובדת לתפקיד יועצת השמה, כי הכשרתה תארך כ- 6 חודשים וכי עלות הכשרתה לחברה הינה בשיעור של 10,000 ₪. נקבע כי העובדת מתחייבת לעבוד בחברה לכל הפחות במשך 12 חודשים מתום ההכשרה וכי במקרה של הפרת ההתחייבות, העובדת תשיב לחברה את דמי ההכשרה, בהתאם לתקופת העבודה שתעבוד לאחר תום ההכשרה.
 
 
החברה ניכתה ממשכורתה האחרונה של אחת העובדות סכום של 5,000 ₪ בגין אי השלמת תקופת העבודה וממשכורתה האחרונה של העובדת השנייה ניכתה סכום של 3,000 ₪.
 
 
בית הדין קבע כי ההכשרה שעברו העובדות לא חרגה מחניכה והדרכה במסגרת חפיפה מקצועית של עובד חדש, הגם שניכר כי מדובר בחפיפה מוקפדת, כראוי במקרה של עובד נטול כל ניסיון בתחום הרלבנטי.
 
 
בית הדין קבע כי ההכשרה שעברו העובדות לא ארכה חצי שנה, אלא זמן קצר בהרבה. נקבע כי ההתחייבות לעבודה בחברה משך 18 חודשים, איננה סבירה ואיננה מידתית גם מטעם זה שעניינו משך ההכשרה בהשוואה למשך ההתחייבות.
 
 
בית הדין קבע כי אין מניעה עקרונית וגורפת להכיר בהכשרה מקצועית אשר מבוצעת בין כתלי מקום העבודה ואף לא בכזו אשר מועברת ע"י מי מעובדי המעסיק וכי על כל מקרה להיבחן בהתאם לנסיבותיו הקונקרטיות. נקבע כי בנסיבות מקרה זה, העובדה שההדרכה בוצעה בין כתלי החברה וע"י מי מעובדותיה הוותיקות, בצירוף בחינת אמות מידה רלבנטיות ופרמטרים נוספים שונים, מתיישבים עם המסקנה כי העובדות עברו הדרכה אשר דומה במהותה לחפיפה, גם אם מעמיקה ויסודית, של עובד חדש לתפקיד. 
 
עוד נקבע כי כבר בסמוך למועד תחילת עבודתן בחברה החלו העובדות בביצוע עבודה שוטפת, אשר החברה הפיקה ממנה תועלת מסוימת; וכי בסיומה של ההדרכה לא ניתנה לעובדות תעודה מקצועית כלשהי. בית הדין קבע כי גם גובה השכר של העובדות, שאינו שכר גבוה באופן מיוחד או כזה המשקף תמורה יוצאת דופן, בהשוואה לסכום ההשבה הנדרש (כשתי משכורות) ולמשך תקופת ההכשרה שעברו העובדות בפועל (בין שלושה שבועות לחודשיים), מחזק את המסקנה בדבר העדר סבירותה של תניית החזר דמי ההכשרה בענייננו. 
 
לאור האמור, בית הדין קבע כי תניית החזר דמי ההכשרה, אשר פוגעת בחופש העיסוק של העובדות, אינה סבירה ואינה מידתית וחייב את החברה לשלם לעובדות את הסכומים אשר נוכו ממשכורתן האחרונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 
 
מידע נוסף:

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
 
 


יצירת קשר

או מלאו פרטיכם וניצור קשר:

נשמח לעמוד לשירותכם בתחומים:
דיני עבודה, דיני נזיקין – נזקי גוף,
ודיני ביטוח, חייגו עכשיו:

072-33-80-967


כתובתנו: משה לוי 11 (בנין UMI), 

פקס: 03-5588241

טלפון: 03-5588244

|  

|  

|  

א.ת. ראשל"צ, קומה 11


© 2018 כל הזכויות שמורות


ביבר לקואה חייקין הררי - משרד עו"ד ונוטריון

משרד עו"ד ונוטריון

לביבר לקואה חייקין הררי