מדריך קצר לבדיקת תלושי השכר ע"י העובד

עובד עשוי להיות זכאי לפיצוי ממעסיקו בגין כל תלוש שכר שלא נמסר לו ע"י המעסיק, או שהמעסיק מסר לו באיחור, או במקרה שתלוש השכר שהמעסיק מסר לו לקוי.

בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לעובד פיצוי בסכום של עד 5,000 ₪ לכל תלוש שכר לקוי או שלא נמסר במועד או שלא נמסר כלל!

הפיצוי אמנם מותנה בכך שההפרה נעשתה ע"י המעסיק ביודעין, ואולם חזקה היא, כי אם בוצעה הפרה בשני חודשים מתוך 24 חודשים, ההפרה בוצעה ביודעין, אלא אם כן המעסיק יוכיח אחרת.

מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום דיני העבודה על מנת לבדוק את תלושי השכר ועל מנת לבחון האם יש מקום לדרישת פיצוי מאת המעסיק, בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה. יחד עם זאת, קיימות מספר בדיקות שהעובד יכול לבצע בעצמו.

כיצד תוכלו לבדוק בעצמכם את תלושי השכר?
ראשית, בדקו האם תלושי השכר שקיבלתם כוללים את כל הנתונים שהמעסיק חייב לכלול בהם עפ"י חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. חוק זה מפרט את רשימת הנתונים שחייבים להיכלל בתלוש השכר, ובין היתר, מדובר בנתונים הבאים:

מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר; מספר ימי ושעות העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר; מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה; מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה; ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה; השכר הרגיל; תשלומים שמשולמים בנוסף לשכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה ועוד – ולגבי אלה חובה לפרט את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם ואת סכום התשלום; פירוט הניכויים משכר העובד; תשלומי המעסיק בעבור תנאים סוציאליים לעובד; דרך תשלום השכר; שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה; ועוד נתונים רבים המופיעים ברשימה המפורטת בחוק הגנת השכר.

במקרה שחסר נתון בתלוש השכר – מדובר בליקוי בתלוש השכר.
בשלב השני, בדקו האם הנתונים הנכללים בתלושי השכר נכונים או שגויים. למשל – האם מספר ימי ושעות העבודה עפ"י תלוש השכר, תואם את מספר ימי ושעות העבודה שעבדתם בפועל. לצורך כך, מומלץ, בין היתר, להשוות את הנתונים המופיעים בדוח הנוכחות לנתונים המופיעים בתלוש השכר.

מומלץ כי את השלמת הבדיקה י/תערוך עו"ד המתמחה בדיני עבודה, על מנת להתייחס לכל ההיבטים, לכל זכויות העובד, לרבות עפ"י הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה, ולפסיקת בתי הדין לעבודה.
 
מידע נוסף:
יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי.
 
 


יצירת קשר

או מלאו פרטיכם וניצור קשר:

נשמח לעמוד לשירותכם בתחומים:
דיני עבודה, דיני נזיקין – נזקי גוף,
ודיני ביטוח, חייגו עכשיו:

072-33-80-967


כתובתנו: משה לוי 11 (בנין UMI), 

פקס: 03-5588241

טלפון: 03-5588244

|  

|  

|  

א.ת. ראשל"צ, קומה 11


© 2018 כל הזכויות שמורות


ביבר לקואה חייקין הררי - משרד עו"ד ונוטריון

משרד עו"ד ונוטריון

לביבר לקואה חייקין הררי