עדכון חשוב! החל מיום 1/7/16 יוגדלו שיעורי ההפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים

ביום 20/6/16 פורסם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, החל על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

צו ההרחבה קובע, בין היתר, כי החל מיום 1/7/16 שיעורי ההפרשות לרכיב התגמולים בקרן פנסיה ו/או בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה יגדלו בשתי פעימות כדלקמן:

חלק המעסיק לתגמולים – כולל אכ"ע*:
החל מיום 1/7/16: 6.25%
החל מיום 1/1/17: 6.5%

 חלק העובד לתגמולים:
החל מיום 1/7/16: 5.75%
החל מיום 1/1/17: 6%

*צו ההרחבה קובע כי תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה יכלול את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע. ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה (מעבר ל-6.25% / 6.5%), העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה, ביחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

צו ההרחבה קובע כי שיעור הפרשת המעסיק לקרן הפנסיה / לקופת הביטוח / לקופת הגמל, לרכיב פיצויי הפיטורים, יהיה בהתאם להסכם החל על העובד והמעסיק – אך לא פחות מ- 6%.

עוד קובע צו ההרחבה, כי במקרה שאצל המעסיק קיים שיעור הפרשה שונה לרכיב פיצויי פיטורים בין קופת ביטוח / קופת גמל שאינה קרן פנסיה לבין קרן פנסיה, המעסיק יהיה רשאי להשוות את שיעור ההפרשה של רכיב הפיצויים לשיעור הנהוג בקרן הפנסיה, אך שלא יפחת מ6% - ובלבד שלא יפגע שיעור ההפרשה לרכיב הפיצויים של עובד קיים; ושלא יפגע עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת, בשיעורי ההפקדה הנקובים בפוליסה ברכיב פיצויים.

צו ההרחבה קובע במפורש כי מלבד האמור בו, אין בו כדי לשנות ו/או לגרוע מההגדרות והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד, לרבות ככל ששיעורי ההפרשות גבוהים מהמפורט לעיל ו/או לענין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. כמו כן, אין באמור בשיעורי ההפרשות המפורטים לעיל, כדי לגרוע מזכותם של עובד ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר.

הגדרת השכר הקובע בצו ההרחבה: כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב עפ"י צו ההרחבה לפנסיית חובה.

לפיכך, מומלץ לכל מעסיק ולכל עובד לבחון את השפעת צו ההרחבה על ההפרשות לפנסיה/ביטוח מנהלים ולהיערך בהתאם ליום 1/7/16.
 
מידע נוסף:

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.
 
 


יצירת קשר

או מלאו פרטיכם וניצור קשר:

נשמח לעמוד לשירותכם בתחומים:
דיני עבודה, דיני נזיקין – נזקי גוף,
ודיני ביטוח, חייגו עכשיו:

072-33-80-967


כתובתנו: משה לוי 11 (בנין UMI), 

פקס: 03-5588241

טלפון: 03-5588244

|  

|  

|  

א.ת. ראשל"צ, קומה 11


© 2018 כל הזכויות שמורות


ביבר לקואה חייקין הררי - משרד עו"ד ונוטריון

משרד עו"ד ונוטריון

לביבר לקואה חייקין הררי