תיקון חקיקה חדש: אישורי מחלה ללא ביקור אצל רופא

ביום 20/6/24 פורסם תיקון לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), שעיקרו הנפקת אישורי מחלה דיגיטליים לעובדים ללא ביקור אצל רופא. התיקון ייכנס לתוקף בתאריך 1/9/24. התיקון קובע, כי עובד יהיה רשאי להמציא למעסיק תעודת מחלה גם שלא לאחר ביקור רופא, במקרים הבאים: 1. תעודת מחלה קצרה – עד 4 ימי מחלה – חתומה בידי…

אי התאמה לתרבות ארגונית של מעסיקה היא עילה כדין לפיטורי מנכ"ל

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נקבע כי אי התאמה לתרבות ארגונית של מעסיקה היא עילה כדין לפיטורי מנכ"ל (סע"ש 59377-11-19, מיום 18/4/24). נקבע כי זכותו של מעסיק לפטר עובד ובלבד שהנימוקים לפיטוריו הם ענייניים. בין אם התרבות הארגונית כתובה ובין אם לאו, חברה יכולה להחליט כי התנהלות של מנכ"ל אינה…

בונוס או עמלה?

בפסק דין אשר ניתן ע"י בית הדין האזורי לעבודה (סעש 54547-03-19, מיום 7/5/24), העובדת טענה כי מתכונת העסקתה ותנאי השכר שלה היו כדלקמן: שכר בסיסי שעתי ועוד עמלת מכירה בשווי חודש גבייה בפרמיה מאותם מוצרי ביטוח שנמכרו על ידה. כנגד, טענו המעסיקים שהעובדת לא קיבלה עמלת מכירה, כי אם בונוסים בגין עמידה ביעדים בלבד. בית…

בית הדין קבע כי העובדת התפטרה – למרות שנמסר לה מכתב פיטורים

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה תביעתה של עובדת כנגד מעסיקיה לשעבר, לחייבם לשלם לה, בין היתר, פיצויי פיטורים ופיצוי בגין הפרת חובת השימוע (סעש 54547-03-19, מיום 7/5/24). העובדת טענה כי פוטרה שלא כדין, בהיותה במחלה, ומבלי שנערך לה שימוע כדין. המעסיקים טענו כי העובדת התפטרה מהעבודה מיוזמתה ומעולם לא…

ניכוי השתתפות עצמית בגין נזק לרכב המעסיקה משכר העובד

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין הארצי לעבודה, נדון ערעור שכנגד של עובד, אשר בית הדין האזורי דחה את תביעתו לחייב את המעסיקה להשיב לו את הניכוי מהשכר האחרון עבור השתתפות עצמית בסך של 2,695 ₪, בגין נזק שגרם לניידת שבה נהג במסגרת תאונת דרכים (עע 11801-02-23, מיום 15/5/24). בית הדין האזורי קיבל…

האם תוספת שעות נוספות גלובלית תוכר כלגיטימית כאשר אין בתלוש השכר רכיב שעות נוספות נפרד?

בשני פסקי דין אשר ניתנו ע"י בית הדין הארצי לעבודה ביום 19/4/24, נדונו ערעורים על פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה, במקרים בהם טענה המעסיקה כי סוכם עם העובד על תוספת שעות נוספות גלובלית, על אף היעדר רכיב שעות נוספות גלובליות נפרד בתלוש השכר. בעע 25953-05-23 – נדון עניינו של עובד, אשר בסעיף 8…

האם הרכיב 'תמריץ' הוא חלק משכרו הקובע של העובד?

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה תביעת עובד לכלול רכיב שכונה "תמריץ" בשכרו הקובע (סע"ש 7540-03-22, מיום 27/3/24). באותו מקרה, העובד עבד כאיש מכירות אצל המעסיקה, המפעילה רשת חנויות למכירת מוצרים שונים, משך 6.4 שנים. הצדדים היו חלוקים בשאלה האם יש לראות את רכיב התמריץ ששולם לעובד כחלק משכרו הקובע…

עדכון שכר המינימום החל ממשכורת חודש 4/24

סכומי שכר המינימום המעודכנים (ברוטו) החל מיום 1/4/24 (משכורת אפריל המשתלמת בחודש מאי): לבוגר (מעל גיל 18) עובד במשכורת חודשית: 5,880.02 ₪ לחודש (למשרה מלאה). עובד שעתי: 32.30 ₪ לשעה. עובד יומי: 271.39 ₪ ליום בשבוע עבודה בן 5 ימים; 235.20 ₪ ליום בשבוע עבודה בן 6 ימים. לבני נוער נער שטרם מלאו לו 16…

רשות המיסים פרסמה הנחיות ליישום חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה

בתאריך 18/3/24 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים. בגיליון הלקוחות של משרדנו לחודש 4/24 סקרנו בפניכם את עיקרי הוראות החוק. ביום 14/4/24 פרסמה רשות המיסים הנחיות ליישום בעניין חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים. בחוזר שפרסמה רשות המיסים מפורטים…

חרבות ברזל – עדכונים

ביום 6/3/24 פורסם צו הרחבה בענין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל), שעניינו תוספת ימי היעדרות בתשלום לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים; הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת תוקפו של הצו; וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים מסוימים – הכל בכפוף לתנאים הקבועים בצו.  תקופת תוקפו של הצו מיום…