עדכון חשוב! החל מיום 1/7/16 יוגדלו שיעורי ההפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים

ביום 20/6/16 פורסם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, החל על כל העובדים והמעסיקים בישראל. צו ההרחבה קובע, בין היתר, כי החל מיום 1/7/16 שיעורי ההפרשות לרכיב התגמולים בקרן פנסיה ו/או בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה יגדלו בשתי פעימות כדלקמן: חלק המעסיק לתגמולים – כולל אכ"ע*: החל מיום 1/7/16: 6.25% החל מיום…

הגדלת מספר ימי החופשה השנתית החל מ-1/7/16

תיקון מספר 15 לחוק חופשה שנתית, תש"יא-1951, הגדיל בשתי פעימות את מספר ימי החופשה השנתית של עובדים ב-4 שנות עבודתם הראשונות כדלקמן: משנה עד 4 שנים – לעובד 5 ימים בשבוע כיום: 10 החל מיום 1/7/16: 11 החל מיום 1/1/17: 12 משנה עד 4 שנים – לעובד 6 ימים בשבוע כיום: 12 החל מיום 1/7/16:…

נדחתה עתירה לביטול גיל פרישת חובה

ביום 21/4/16 דחה בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ עתירה לביטול סעיף 4 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, הקובע כי "הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה". בית המשפט קבע כי הוראת חוק זו היא חוקתית. בפסק דינו, התייחס בית המשפט לפסק הדין של בית הדין הארצי שניתן בפרשת…