מעסיק חייב לברר שמועות על הטרדה מינית

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה השאלה מהן החובות המוטלות על מנהליו של עובד, אליהם מגיעות שמועות, לפיהן הוא הטריד מינית עובדות ולקוחות – להבדיל מתלונה של ממש. בית הדין קבע כי החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 ביחד עם התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998, מטילים שורה של חובות…

לא יינתן תוקף לתניית החזר דמי הכשרה – כשההכשרה הינה "חפיפה" בלבד

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדון תוקפו של סעיף בחוזה עבודה, שעניינו החזר דמי הכשרה. התביעה הוגשה ע"י שתי עובדות, אשר התפטרו מעבודתן בחברה הנתבעת. בחוזה עליו חתמה כל עובדת, נקבעה תניית החזר דמי הכשרה, אשר קבעה כי עם תחילת עבודתה בחברה תוכשר העובדת לתפקיד יועצת השמה, כי הכשרתה תארך…

מעסיק חייב לשקול להמשיך להעסיק עובד לאחר הגיעו לגיל פרישה – רק אם העובד ביקש זאת

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, דן בית הדין בשאלה האם עובד זכאי לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין וללא שימוע, עת סיים העסקתו בגיל פרישה חובה. במקרה אשר נדון בפסק הדין, העובד עבד במפעל לעיבוד מתכות. העובד הגיע לגיל פרישה חובה (67) בתאריך 17.12.2013. בתאריך 1.1.14 מסרה המעסיקה לעובד מכתב ובו…

מתי תוכר תוספת שעות נוספות גלובלית כלגיטימית?

בית הדין הארצי לעבודה דחה לאחרונה ערעור של עובד, אשר טען כי תוספת השעות הנוספות הגלובלית אשר שולמה לו הינה פיקטיבית, וקבע את התנאים בהם תוכר התוספת כלגיטימית. תשלום שעות נוספות גלובלי נעשה בדרך של תוספת קבועה, הנפרדת מהשכר, כשתוספת זו מגלמת ממוצע שעות נוספות חודשי, אשר כמכלול שקול לסכום שהיה מתקבל לכל הפחות מתחשיב…

מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד לעשות שימוש בשעון ביומטרי

ביום 15/3/17 פסק בית הדין הארצי לעבודה, כי כפיית עובדות חינוך ע"י העירייה, לעשות שימוש בשעון ביומטרי, תוך מסירת טביעת אצבען, אינה כדין ויש להפסיקה. בית הדין קבע כי במסירת מידע ביומטרי כרוכה פגיעה בפרטיות ובאוטונומיה, ופגיעה נוספת נגרמת באגירתו של המידע הביומטרי ובהעמדת מוסר המידע בפני סיכונים משמעותיים. מאחר שמדובר בפגיעות בזכויות יסוד המוגנות…

פיטורי עובדת אשר הגישה אישורי מחלה פיקטיביים – נעשו כדין

בפסק‭ ‬דין‭ ‬אשר‭ ‬ניתן‭ ‬לאחרונה‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬בית‭ ‬הדין‭ ‬האזורי‭ ‬לעבודה, ‬ נדונה‭ ‬תביעה‭ ‬של‭ ‬עובדת‭ ‬אשר‭ ‬למדה‭ ‬במקביל‭ ‬לעבודתה‭. ‬העובדת‭ ‬סיכמה‭ ‬עם‭ ‬מעסיקתה‭ ‬כי‭ ‬תיעדר‭ ‬בימי‭ ‬שלישי‭ ‬על‭ ‬חשבון‭ ‬ימי‭ ‬החופשה‭ ‬השנתית‭ ‬אשר‭ ‬עמדו‭ ‬לרשותה‭, ‬לצורך‭ ‬התמחות‭ ‬במסגרת‭ ‬לימודיה‭.‬ ‭ ‬ לאחר‭ ‬שתמו‭ ‬ימי‭ ‬החופשה‭ ‬של‭ ‬העובדת, הגישה‭ ‬העובדת‭ ‬אישורי‭ ‬מחלה‭ ‬בגין‭ ‬שני‭ ‬ימי‭ ‬שלישי‭…

הנחיות משרד הכלכלה בנוגע להפרשות לפנסיה עבור עובדים זרים

לתשומת‭ ‬לבכם, הממונה‭ ‬על‭ ‬זכויות‭ ‬עובדים‭ ‬זרים‭ ‬בעבודה‭ ‬במשרד‭ ‬הכלכלה‭ ‬והתעשייה‭, ‬פרסמה‭ ‬הנחיות‭ ‬בדבר‭ ‬הפרשות‭ ‬פנסיוניות‭ ‬עבור‭ ‬עובדים‭ ‬זרים‭.‬ ההנחיות‭ ‬מתייחסות‭ ‬הן‭ ‬לעובדים‭ ‬זרים‭ ‬אשר‭ ‬חלות‭ ‬בעניינם‭ ‬תקנות‭ ‬עובדים‭ ‬זרים‭ (פיקדון‭ ‬לעובדים‭ ‬זרים‭ ,‬ התשע‭"‬ו‭-‬ 2016‭ ‬ תקנות‭ ‬החלות‭ ‬על‭ ‬מעסיקים‭ ‬של‭ ‬עובדים‭ ‬זרים‭ ‬בעלי‭ ‬רישיון‭ ‬עבודה‭ ‬בתוקף‭,‬ אשר‭ ‬מועסקים‭ ‬בענף‭ ‬הבניין‭,‬ בעבודה‭ ‬בטכנולוגיה‭ ‬ייחודית‭…

אסור לערוך שימוע בתקופת מחלה – אך ניתן למסור לעובד הזמנה לשימוע בתקופת מחלתו

לאחרונה‭ ‬דן‭ ‬בית‭ ‬הדין‭ ‬האזורי‭ ‬לעבודה‭ ‬בשאלה‭ ‬האם‭ ‬רשאי‭ ‬מעסיק‭ ‬לזמן‭ ‬עובד‭ ‬לשיחת‭ ‬שימוע‭ ‬במהלך‭ ‬שהותו‭ ‬בחופשת‭ ‬מחלה‭.‬ בית‭ ‬הדין‭ ‬פסק‭ ‬כי‭ ‬חוק‭ ‬דמי‭ ‬מחלה‭ ‬קובע‭ ‬כי‭ ‬אין‭ ‬לפטר‭ ‬עובד‭ ‬בתקופת‭ ‬מחלה, ותקופת‭ ‬ההעסקה‭ ‬עצמה‭ ‬צריכה‭ ‬להימשך‭ ‬עד‭ ‬למיצוי‭ ‬ימי‭ ‬המחלה‭ ‬בתשלום‭.‬ אולם, מעסיק‭ ‬יכול‭ ‬להודיע‭ ‬לעובד‭ ‬על‭ ‬כוונתו‭ ‬לפטר‭ ‬אותו בתקופת‭ ‬מחלה‭,‬ והוראת‭ ‬סעיף‭…

רכיב כוננות מהווה תוספת לשכר ולא חלק מהשכר הרגיל

בפסק דין אשר ניתן ביום 8/12/16 ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדון עניינו של עובד אשר מעסיקתו, המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה, חדלה לשלם לו רכיב תוספת כוננות ששולם לו בקביעות מדי חודש. העובד תבע כי המעסיקה תחויב בתשלום רכיב הכוננות שנגרע משכרו וכן לקבלת סעד הצהרתי לפיו רכיב הכוננות הוא חלק משכרו הרגיל. האם…

עובדת אשר נסעה לחו"ל לשלושה שבועות ללא אישור המעסיק – נחשבת כמתפטרת

בפסק דין אשר ניתן ביום 15/10/16 ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדון עניינה של עובדת אשר נסעה לחו"ל לשלושה שבועות – למרות שמעסיקתה סירבה לבקשתה לצאת לחופשה. כששבה העובדת מהחופשה, נאמר לה "קחי את התיק שלך ותצאי מפה מיד". בית הדין קבע כי עובד אינו יכול להחליט כי הוא יוצא לחופשה, אלא שעליו לתאם עם…