חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מטיל אחריות מוחלטת ומלאה על חברת הביטוח המבטחת את הרכב לפצות את הנפגעים על נזקי הגוף שנגרמו להם בתאונת דרכים שבה היה מעורב הרכב ולפיכך, אין חשיבות אם הנפגע גרם לתאונה באשמתו הבלעדית.

כך, גם נהג שנפגע בתאונת דרכים עקב התנגשותו ברכב שנסע לפניו זכאי לקבל מחברת ביטוח החובה המבטחת את רכבו, פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה; וכך, גם הולך רגל, אשר חצה כביש ברמזור אדום ועקב כך רכב פגע בו, זכאי לקבל פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו מחברת ביטוח החובה המבטחת את הרכב הפוגע.

תאונות דרכים עצמית

גם נפגעים בתאונות דרכים עצמיות זכאים לקבל פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו להם בתאונה.

תאונת דרכים עצמית היא תאונת דרכים שנגרמה ללא מעורבות רכב נוסף. למשל, אדם שהחליק מהאופנוע תוך כדי נסיעה, אדם שפגע עם רכבו בעץ, אדם שנפגע תוך כדי כניסה לרכבו ו/או יציאה ממנו בסיום נסיעה.

עם זאת, החוק מונה רשימה של נפגעים אשר לא יהיו זכאים לפיצויים, ובהם – מי שגרם לתאונת הדרכים במתכוון; מי שנהג ברכב ללא רשות ; מי שנהג ברכב ללא רישיון לנהוג בו; מי שהשתמש ברכב לצורך ביצוע פשע; או מי שנהג ברכב ללא ביטוח חובה – וידע זאת או היה סביר שיידע זאת.

תאונות "פגע וברח"

ישנם מצבים בהם נפגעים בתאונות דרכים אינם יכולים לתבוע פיצויים מאת מבטח כלשהו, בשל כך, למשל, שהנהג האחראי לתאונה אינו ידוע או שאין לנהג ביטוח חובה או שהביטוח שיש לנהג אינו מכסה את החבות בתאונה.

במקרים אלה, יש לפנות ל"קרנית" – שהינה תאגיד ציבורי אשר תפקידו לפצות אנשים שנפגעו בתאונות דרכים בגין נזקי הגוף שנגרמו להם בתאונה במידה שנפגעים אלה אינם יכולים לתבוע פיצויים מאת מבטח כלשהו.

כך, הן נפגעי תאונות "פגע וברח" והן אנשים שנפגעו בתאונות דרכים מרכב שאין לו ביטוח חובה (כהולכי רגל או כנוסעים שלא נהגו ולא ידעו על היעדר הביטוח) – זכאים לפיצוי מ"קרנית" בגין נזקי הגוף שנגרמו להם בתאונה.

חשוב להבהיר, כי נפגעי תאונות "פגע וברח" חייבים להוכיח כי שקדו באופן סביר לאיתור הנהג ו/או הרכב הפוגע, על מנת שתקום זכאותם לפיצוי מ"קרנית".

ככל שהדבר נוגע לנהג ברכב ללא כיסוי ביטוחי אשר עבר תאונה – הרי שלא תקום זכאות לפיצוי מ"קרנית", אלא אם הנהג יוכיח, כי נהג בהיתר מהבעלים או המחזיק של הרכב, כי לא ידע לגבי היעדר הביטוח וכי בנסיבות העניין, לא סביר היה שיידע.

פניה לחברת הביטוח

כאשר נפגע בתאונת דרכים פונה לחברת ביטוח החובה בדרישה לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה – עשוי הנפגע להיתקל בשלל טענות מטעם חברת הביטוח. כך למשל, עשויה חברת הביטוח לטעון כי התאונה אינה מהווה "תאונת דרכים" על פי חוק הפיצויים, כי התאונה כלל לא התרחשה, כי בהיעדר מסמכים רפואיים מיום התאונה או בסמוך לתאונה – הנזק הנטען כלל אינו קשור לתאונה או כי התאונה לא הותירה כל נזק אצל הנפגע או לפחות נזק המקנה פיצוי משמעותי.

כמו כן, פעמים רבות מציעות חברות הביטוח לפצות את הנפגע בתאונה בסכומים נמוכים אשר אינם הולמים את הפגיעות והנזק שנגרמו לנפגע. לעניין זה יודגש, כי תאונת דרכים עשויה להותיר אצל נפגעים נזקים לצמיתות אשר יכולים לבוא לידי ביטוי במגוון פגיעות – למשל, מגבלה קלה בחלק מטווחי התנועה בצוואר, בגב וכיוצ"ב – ונזקים אלה עשויים לזכות את הנפגעים בפיצויים של עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים ואף יותר – תלוי במידת הנזק.

לפיכך, לא מומלץ לסיים תביעה מול חברת הביטוח ללא ייצוג של עורך דין המתמחה בתחום ו/או ללא היוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום, לכל הפחות. עורך דין המתמחה בתחום יידע מה הפיצוי הראוי אותו יכול הנפגע לקבל, בהתאם לנזקיו הנובעים מהתאונה – האם מדובר בפיצוי של אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים או יותר; ויוכל לפעול לקבלת פיצוי זה.

המלצות

במידה שארעה תאונת דרכים, ועל מנת להיערך כראוי לתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מומלץ לנקוט בצעדים הבאים:

  1. איסוף ראיות לקרות אירוע התאונה – מיד לאחר קרות התאונה וככל שהדבר מתאפשר, יש לקחת את פרטי הנהגים המעורבים בתאונה (שם מלא, מספר טלפון, פרטי הרכבים המעורבים ופרטי פוליסת ביטוח החובה); לצלם את הרכבים המעורבים בתאונה ואת הנזקים שנגרמו להם; ולרשום פרטי עדים לתאונה.
  2. לדווח למשטרה על התאונה – בסמוך למועד התאונה, יש לפנות לתחנת המשטרה ולדווח על התאונה.
  3. פניה לחדר מיון – לאחר התאונה כדאי לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב ולהיבדק. לעיתים, אנשים שנפגעו בתאונת דרכים אינם חשים בכאב כלשהו מיד לאחר התאונה והכאבים מתעוררים שבוע לאחר מכן ואף מאוחר מכך. מומלץ, אפוא, לפנות לחדר מיון לאחר כל תאונה, על מנת להיבדק ולוודא שלא נגרם כל נזק הדורש טיפול מידיי.
  4. מעקב וטיפול רפואי רצוף – במידה שלאחר התאונה קיימים כאבים כלשהם – יש להישאר במעקב רפואי רצוף ולפעול לפי המלצות הרופאים.
  5. איסוף תיעוד רפואי וקבלות – יש לשמור את כל התיעוד הרפואי מיום התאונה, כמו גם קבלות על הוצאות שנגרמו בעקבות התאונה; ובהן – קבלות בגין הוצאות רפואיות (למשל, בגין היטלים אצל רופאים, רכישת תרופות, משככי כאבים וכו') וקבלות בגין הוצאות נסיעה מוגברות עקב התאונה.
  6. ראיות על תיקון הרכב – מומלץ לתקן את הרכב במקום מסודר בו מקבלים קבלה על התיקון (אותה קבלה, מהווה, למעשה, ראייה לעצם קרות התאונה), כמו גם דו"ח שמאי.
  7. פניה לעורך דין המתמחה בתחום – לצורך ניהול תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום בסמוך לאירוע התאונה, על מנת לקבל הנחיות נכונות לצורך ניהול התביעה.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג נפגעים בתאונות דרכים מורכבות וקשות, תאונות עצמיות, תאונות "פגע וברח", תאונות באוטובוס ותאונות דרכים בכלל, על כל סוגיהן השונים תוך הצלחות מרובות בקבלת פיצויים מקסימאליים לנפגעים בנסיבות הפגיעה.

מידע נוסף | נזקי גוף