לצערנו, פעמים רבות, הסיבות לתאונות השונות הינן תחזוקה לקויה, אחזקת צוות עובדים מצומצם ולא מספק, היעדר ניקיון ראוי, היעדר הדרכה ו/או פיקוח וכיוצ"ב.

כדאי לדעת שבכל מקרה בו ארעה תאונה, בין היתר, כתוצאה ממחדל ו/או רשלנות ואשר כתוצאה מהתאונה נגרמו נזקי גוף – זכאי הנפגע בתאונה לקבל פיצויים מאותו גורם, בגין כל נזקיו. עם זאת יודגש, כי על מנת שתקום הזכאות לפיצויים – יש להוכיח כי התאונה ארעה, בין היתר, כתוצאה מרשלנותו של אותו גורם.
פניה לגורם המתרשל

כאשר נפגע בתאונה בשל רשלנות פונה לגורם הרשלן לכאורה בדרישה לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה – עשוי הנפגע להיתקל בשלל טענות הדוחות את דרישתו לקבלת פיצוי.

חשוב לדעת – כי תשובת אותו גורם ו/או חברת הביטוח המבטחת אותו– איננה סוף פסוק; ובכל מקרה, לא מומלץ לוותר על תביעה או לסיים תביעה ללא ייצוג של עורך דין המתמחה בתחום ו/או ללא היוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום, לכל הפחות.

עורך דין המתמחה בתחום יידע האם המפגע אשר בזיקה אליו נפגע הנפגע הינו כזה המקים אחריות לגורם כלשהו – גם אם רק חלקית; ואם כן – מה הפיצוי הראוי אותו יכול הנפגע לקבל, בהתאם לנזקיו הנובעים מהתאונה – האם מדובר בפיצוי של אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים או יותר; ויוכל לפעול לקבלת פיצוי זה.

המלצות

בכל מקרה בו ארעה תאונה בשל רשלנות ונגרמו נזקי גוף כתוצאה ממנה, כדאי לבדוק אם יש מקום להגשת תביעה וזאת לצורך קבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו כתוצאה מהתאונה.

על מנת להיערך כראוי לתביעה שכזו, מומלץ לנקוט, בין היתר, בצעדים הבאים:

  1. צילום מקום התאונה והמפגע – בסמוך ככל האפשר למועד בו ארעה התאונה, יש לצלם את מקום התאונה ובתוך כך, את המפגע שבשלו ארעה התאונה. חשוב שבתמונה ניתן יהיה לראות ולזהות את המקום בו נמצא המפגע. כמו כן, כדאי שיופיע על התמונה התאריך בו צולמה התמונה; וכן, שפרטי מצלם התמונה יהיו ידועים.
  2. עדים לתאונה – מיד לאחר התאונה, יש לקחת פרטי עדים לתאונה, לרבות שם העד ומספר הטלפון שלו. ככל שמתאפשר, יש לבקש מהעד לרשום כיצד ארעה התאונה ולחתום.
  3. הודעה על התאונה – בסמוך ככל האפשר למועד הנפילה, יש לפנות לבעל המקום בו ארעה התאונה ולדווח עליה ועל המפגע הקיים.
  4. פניה לחדר מיון – לאחר אירוע התאונה כדאי לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב על מנת להיבדק ולוודא שלא נגרם כל נזק הדורש טיפול מידיי. יש לציין בפני הצוות המטפל, כיצד ארעה התאונה.
  5. מעקב וטיפול רפואי רצוף – במידה שלאחר אירוע התאונה קיימים כאבים כלשהם – יש להישאר במעקב רפואי רצוף ולפעול לפי המלצות הרופאים.
  6. איסוף תיעוד רפואי וקבלות – יש לשמור את כל התיעוד הרפואי מיום אירוע התאונה, כמו גם קבלות על הוצאות שנגרמו בעקבות האירוע; ובהן – קבלות בגין הוצאות רפואיות (למשל, בגין היטלים אצל רופאים, רכישת תרופות, משככי כאבים וכו') וקבלות בגין הוצאות נסיעה מוגברות עקב התאונה.
  7. פניה לעורך דין המתמחה בתחום – בסמוך למועד אירוע התאונה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת לבדוק אם יש מקום להגשת תביעה; וכן, לקבל הנחיות נכונות לצורך ניהול התביעה.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג נפגעים בתאונות בשל רשלנות מורכבות וקשות, על סוגיהן השונים תוך הצלחות מרובות בקבלת פיצויים מקסימאליים לנפגעים בתאונות אלה.

מידע נוסף | נזקי גוף