אדם אשר נפגע כתוצאה ממפגע במדרכות העיר ומבקש לתבוע את העיר בה נפל בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה – יהיה זכאי לקבל פיצויים אך ורק אם יצליח להוכיח אשם בהתנהגות העירייה. חשוב להבהיר, כי נפילה בעיר עלולה להיגרם גם ללא קיומה של רשלנות וממילא לא כל נפילה במדרכות העיר, מקימה אחריות לצד כלשהו.
פניה לעירייה

כאשר נפגע בתאונת מדרכה פונה לעירייה בדרישה לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה – עשוי הנפגע להיתקל בשלל טענות מטעם העירייה ו/או חברת הביטוח המבטחת אותה.

כך למשל, עשויות להישמע הטענות כי אין מדובר במפגע המקים אחריות לעירייה ו/או כי התאונה ארעה בשל אשמתו של הנפגע אשר לא היה זהיר די ו/או כי התאונה כלל לא התרחשה ו/או כי בהיעדר מסמכים רפואיים מיום התאונה או בסמוך לתאונה – הנזק הנטען כלל אינו קשור לתאונה או כי התאונה לא הותירה כל נזק אצל הנפגע או לפחות נזק המקנה פיצוי משמעותי.

חשוב לדעת – כי תשובת העירייה ו/או חברת הביטוח המבטחת אותה – איננה סוף פסוק; ובכל מקרה, לא מומלץ לוותר על תביעה או לסיים תביעה מול העירייה או חברת הביטוח ללא ייצוג של עורך דין המתמחה בתחום ו/או ללא היוועצות עם עורך דין המתמחה בתחום, לכל הפחות.

עורך דין המתמחה בתחום יידע האם המפגע אשר בזיקה אליו נפל הנפגע הינו כזה המקים אחריות לעירייה – גם אם רק חלקית; ואם כן – מה הפיצוי הראוי אותו יכול הנפגע לקבל, בהתאם לנזקיו הנובעים מהתאונה – האם מדובר בפיצוי של אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים או יותר; ויוכל לפעול לקבלת פיצוי זה.

המלצות

בכל מקרה בו ארעה נפילה במדרכה ונגרמו נזקי גוף כתוצאה ממנה, כדאי לבדוק אם יש מקום להגשת תביעה נגד העירייה וזאת לצורך קבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו כתוצאה מהנפילה.

על מנת להיערך כראוי לתביעה שכזו, מומלץ לנקוט, בין היתר, בצעדים הבאים:

  1. צילום מקום הנפילה והמפגע – בסמוך ככל האפשר למועד בו ארעה הנפילה, יש לצלם את מקום הנפילה ובתוך כך, את המפגע שבשלו ארעה הנפילה. חשוב לצלם את המפגע במספר זוויות; וכן, שבתמונה ניתן יהיה לראות ולזהות את המקום בו נמצא המפגע. ככל שמדובר בנפילה שנגרמה עקב הפרש גבהים במדרכה (למשל, הפרש בין אבני מדרכה) ו/או בור – יש למדוד את הפרשי הגובה ו/או עומק הבור באמצעות סרט מדידה ולצלם, כך שבתמונה ניתן יהיה לראות את הגובה ו/או העומק המדויק. כמו כן, כדאי שיופיע על התמונה התאריך בו צולמה התמונה; וכן, שפרטי מצלם התמונה יהיו ידועים.
  2. עדים לתאונה – מיד לאחר התאונה, יש לקחת פרטי עדים לתאונה, לרבות שם העד ומספר הטלפון שלו. ככל שמתאפשר, יש לבקש מהעד לרשום כיצד ארעה הנפילה ולחתום.
  3. הודעה על התאונה – בסמוך ככל האפשר למועד הנפילה, יש לפנות למוקד העירוני ולדווח על הנפילה ועל המפגע הקיים.
  4. פניה לחדר מיון – לאחר אירוע הנפילה כדאי לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב על מנת להיבדק ולוודא שלא נגרם כל נזק הדורש טיפול מידיי. יש לציין בפני הצוות המטפל, כיצד ארעה הנפילה.
  5. מעקב וטיפול רפואי רצוף – במידה שלאחר אירוע הנפילה קיימים כאבים כלשהם – יש להישאר במעקב רפואי רצוף ולפעול לפי המלצות הרופאים.
  6. איסוף תיעוד רפואי וקבלות – יש לשמור את כל התיעוד הרפואי מיום אירוע הנפילה, כמו גם קבלות על הוצאות שנגרמו בעקבות האירוע; ובהן – קבלות בגין הוצאות רפואיות (למשל, בגין היטלים אצל רופאים, רכישת תרופות, משככי כאבים וכו') וקבלות בגין הוצאות נסיעה מוגברות עקב התאונה.
  7. פניה לעורך דין המתמחה בתחום – בסמוך למועד אירוע הנפילה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת לבדוק אם יש מקום להגשת תביעה; וכן, לקבל הנחיות נכונות לצורך ניהול התביעה.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג נפגעים בתאונות מדרכה מורכבות וקשות, על סוגיהן השונים תוך הצלחות מרובות בקבלת פיצויים מקסימאליים לנפגעים בתאונות אלה.

מידע נוסף | נזקי גוף