מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו ביטוח אשר נועד לפצות אנשים אשר אינם מסוגלים לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה בפוליסה (לרוב 3 חודשים).

קיימים שני סוגי ביטוחים עיקריים לאובדן כושר עבודה –

  1. ביטוח לעיסוק ספציפי – ביטוח אשר מכסה אובדן כושר עבודה במקרה שבו המבוטח אינו מסוגל לעסוק במקצוע בו עבד לפני קרות מקרה הביטוח;
  2. ביטוח לכל עיסוק סביר אחר – ביטוח המכסה אובדן כושר עבודה במקרה בו המבוטח אינו מסוגל לעבוד הן במקצוע בו עסק לפני קרות מקרה הביטוח והן בכל עיסוק סביר אחר, המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.
  3. במרבית הפוליסות על מנת שמבוטח יהיה זכאי לתגמולים על פי הפוליסה, עליו לקיים שני תנאים מצטברים:
    1. המבוטח אינו מסוגל לשוב לעבודה (בעבודתו או בכל עיסוק סביר אחר, בהתאם לתנאי הפוליסה שנרכשה).
    2. למבוטח אין הכנסה בפועל מעבודה.

מהו הפיצוי המתקבל בביטוח אובדן כושר עבודה?

התשלום שתשלם חברת הביטוח למבוטח המצוי באובדן כושר עבודה בהתאם לתנאי הפוליסה, תלוי בסכום הביטוח שרכש המבוטח ולא יותר מ- 75% מהכנסתו של המבוטח טרם אובדן כושרו לעבוד.

חשוב לדעת כי הפיצוי שיתקבל מכל ביטוחי אובדן כושר עבודה יחד, לא יעלה על 75% מהשכר שהרוויח המבוטח טרם מקרה הביטוח. כלומר, אדם אשר בוטח במספר ביטוחי אובדן כושר עבודה (בחברה אחת או במספר חברות ביטוח) – לא יוכל למצות כל ביטוח בנפרד, אלא יוכל לקבל לכל היותר 75% מהשכר שהרוויח טרם מקרה הביטוח – מכל חברות הביטוח יחד.

כך, גם אדם אשר בוטח בביטוח אובדן כושר עבודה בסכום הגבוה ממשכורתו, לא יוכל לקבל למעלה מ- 75% מהשכר שהרוויח טרם מקרה הביטוח.

מה לעשות במקרה של דחית תביעת אובדן כושר עבודה על ידי חברת הביטוח?

לצערנו, פעמים רבות נתקלים מבוטחים בסירוב של חברות הביטוח לשלם, גם כאשר מתקיימים התנאים לקבלת הפיצוי על פי הפוליסה.

לצורך ניהול תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום, אשר יוכל לתת הנחיות בדבר הגשת התביעה לחברת הביטוח, לשקול הצורך והכדאיות בהגשת תביעה לבית המשפט ולייצג בהליך מול חברת הביטוח – הן בבית המשפט והן מחוצה לו, תוך מקסום סיכויי ההצלחה.

מידע נוסף | דיני ביטוח