נפגעים רבים בתאונות מבוטחים בביטוח תאונות אישיות או בביטוח נכות מתאונה ולאחר תאונה פונים באופן עצמאי לחברת הביטוח ומקבלים תגמול מינימאלי אשר לא משקף את נזקם האמיתי כתוצאה מהתאונה.

טיפולו של עורך הדין בא לידי ביטוי, בין היתר, בהפניה למומחה מטעמו שיכתוב חוות דעת בדבר הנזק שנגרם לנפגע בתאונה, בניהול משא ומתן מול חברת הביטוח ובמידת הצורך פניה לבית המשפט.

לכן, מומלץ ביותר לכל נפגע בתאונה המבוטח בביטוח תאונות אישיות או בביטוח נכות מתאונה לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הביטוח לצורך ניהול התביעה וקבלת הפיצוי המקסימאלי.

תאונות אישיות לתלמידים

ככלל, תלמידים מגיל 3 ועד כתה יב', הלומדים במוסד חינוכי בהתאם להגדרתו בחוק לימוד חובה – מבוטחים בפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

פוליסה זו מקנה זכאות לפיצויים במקרה בו ארעה לתלמיד תאונה וכתוצאה ממנה, נגרם נזק גוף שהביא לנכות זמנית, נכות קבועה או חס וחלילה מוות.

פוליסה לביטוח תאונות אישיות מבטחת תאונות הנגרמות לתלמידים 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה, לרבות בשבתות, בחגים ובחופשת הקיץ. כמו כן, הפוליסה מבטחת את התלמידים בכל מקום – גם מחוץ לכותלי הגן או בית הספר, וללא קשר אליהם.

כדי להיות זכאי לפיצויים על פי פוליסה לביטוח תאונות אישיות, לא נדרשת הוכחת אשמה ו/או הוכחת רשלנות מצד כלשהו; ולמעשה, אין חשיבות לגורם לתאונה, אלא די בכך כי ארעה תאונה.

לפיכך, גם תלמיד אשר נפגע בתאונה במהלך חופשה (אף בחו"ל) עקב אשמתו הבלעדית, ונגרמו לו נזקי גוף, עשוי להיות זכאי לפיצויים על פי פוליסה זו.

ואולם יודגש, כי הפוליסה אינה מכסה, בין היתר, תאונות דרכים בארץ או בחו"ל, פעולות איבה, פעילות צבאית, תאונות עבודה, רשלנות רפואית ועוד.

פוליסה לביטוח תאונות אישיות מקנה זכאות לפיצוי, בין היתר, בגין מקרה מוות, בגין נכות זמנית (היעדרות מלימודים) ובגין נכות צמיתה – מלאה או חלקית.

כן כוללת הפוליסה פיצוי בגין הוצאות ששולמו בגין אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לתלמיד עקב פגיעתו בתאונה, כגון כיסא גלגלים; וכן פיצוי בגין הוצאות רפואיות בגין טיפולים שלא כלולים ב"סל הבריאות", אך למעט הוצאות על טיפולי שיניים, הוצאות על ייעוץ רפואי לצורך קביעת אחוזי נכות והוצאות שכבר שולמו על ידי ביטוח פרטי וכיוצ"ב, הכל לפי תנאי הפוליסה.

לפיכך, במידה שארעה תאונה לתלמיד – מומלץ לבדוק הזכאות לפיצוי על פי פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

מידע נוסף | דיני ביטוח