משרד עורכי דין ונוטריון ביבר לקואה חייקין הררי מספק ליווי, ייצוג וייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה, הן לעובדים והן למעסיקים, לרבות:

  • ייצוג של עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה, במשרד הכלכלה, בגישורים, בשימועים ובמשאים ומתנים אישיים וקיבוציים.
  • ייעוץ לעובדים ולמעסיקים במגוון סוגיות בתחום משפט העבודה.
  • בתוך כך, ייעוץ וליווי בתהליכי פיטורים, התפטרויות המזכות בפיצויי פיטורים, מו"מ, שינויים ארגוניים, חוזי עבודה, חבויות פנסיוניות, פרישה מעבודה, זכויות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, משאים ומתנים, בדיקת זכויות וחבויות וכיוצ"ב.
  • ניסוח מסמכים משפטיים בתחום משפט העבודה, לרבות חוזי עבודה, הסכמי הלוואה, הסכמי פשרה, כתבי ויתור, חוות דעת משפטיות וכיוצ"ב.
מידע נוסף

המשרד מספק שירות משפטי אישי המותאם לצרכי הלקוח, לכל אורך שלבי התהליך, אשר שם את טובת הלקוח במרכז, לשם השגת תוצאות מיטביות.

על תחום דיני העבודה במשרד אמונה עו"ד עדי ביבר לקואה.

מאמרים בנושא דיני עבודה

תו ירוק לעובדים
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
עובד רשאי לחשוף את גובה שכרו
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
מתי יינתן תוקף לכתב ויתור עליו חתם עובד
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
פיטורי עובד אשר סרב לחתום על הסכם לשינוי תנאי העסקתו
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
נפסק פיצוי בגין נזק לא ממוני לפרילנסרית שהוכרה כשכירה – בשל הפגיעה בזכויות בעלות ערך כלכלי שאינן ניתנות לכימות
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
שכר עבודה בגין הפסקות
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש להטיל חובה על המעסיק לערוך בירור בדבר קיומו של הסדר ביטוחי קודם לעובד
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
עובד במחלה לא זכאי להפרשה לקרן השתלמות לאחר מיצוי ימי המחלה
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
מזמין שירות חויב בתשלום זכויות לעובדת ניקיון שהוצבה אצלו
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
בית הדין לא חייב מעסיקה לשלם לעובדיה מענק שנתי – למרות ששולם מדי שנה
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
מזמין שירות מחויב לתת לעובד קבלן כוח אדם/שירות הסבר על אודות הסיבה לסיום הצבתו אצלו
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
תשלום דמי בידוד לעובד וזכות שיפוי של המעסיק
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מעובדת שגנבה
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
האם עובד רשאי לגלות את גובה שכרו לחבריו לעבודה?
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
חובת מעסיק יותר מ-518 עובדים לפרסם דוח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
בית המשפט העליון הכריז על בטלותה של תעודת המחלה הגורפת החל מיום 30/9/2020
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
חובת עריכת שימוע לעובד קבלן כוח אדם / קבלן שירות – הן על ידי הקבלן והן על ידי המזמין
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם
שלושת התנאים למתן תוקף לכתבי ויתור
עו"ד עדי ביבר לקואה | פורסם