בית הדין לא חייב מעסיקה לשלם לעובדיה מענק שנתי – למרות ששולם מדי שנה

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה, בין היתר, בקשת הסתדרות העובדים וועד העובדים במקום העבודה, להורות למעסיקה לשלם לעובדיה באתר כפר סבא מענק שנתי, "בונוס", לשנת 2017. במהלך השנים שילמה המעסיקה לעובדיה באתר מדי סוף שנה תשלום שכונה "מענק מפעלי" בתלוש השכר או "בונוס". אופן תשלום המענק ושיעורו השתנו במהלך…

מזמין שירות מחויב לתת לעובד קבלן כוח אדם/שירות הסבר על אודות הסיבה לסיום הצבתו אצלו

בפסק דין אשר ניתן ע"י בית הדין הארצי לעבודה ביום 5/7/2020 (להלן – עניין התאמה)*, נדונה שאלת חבותו של מזמין שירות לערוך שימוע לעובד קבלן שירות קודם לקבלת ההחלטה על הפסקת הצבתו בחצרי המזמין, לבדו או ביחד עם קבלן השירות. בפסק הדין נקבע, בין היתר, כי נוכח מהותה ותכליתה של זכות הטיעון של העובד, שמולה…

תשלום דמי בידוד לעובד וזכות שיפוי של המעסיק

ביום 19/11/2020 פורסם חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א–2020, הקובע הוראות לעניין תשלום דמי בידוד לעובד וזכות שיפוי של המעסיק. במאמר זה נסקור את עיקרי הוראות החוק לעניין זה: מיהו "עובד השוהה בבידוד" לעניין הוראות אלה? עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, למעט מי…

שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מעובדת שגנבה

בית הדין האזורי לעבודה דן לאחרונה בתביעה של עובדת, קופאית בסופרמרקט, אשר פוטרה מעבודתה עקב גניבה ובתביעה שכנגד של המעסיקה נגדה. שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת המחלוקת המרכזית בין הצדדים נגעה לעצם זכאותה של העובדת לפיצויי פיטורים. לטענת המעסיקה, העובדת נתפסה בקלקלתה, כשהיא מעבירה מוצרים שנרכשו על ידי לקוחות מבלי להעביר את הכסף דרך הקופה,…

קיבלה 215,000 ₪ מהביטוח הסיעודי של קופת החולים לאחר שנדחתה

שרה (שם בדוי), אישה בשנות ה-80 של חייה, סבלה במשך שנים מבעיות בריאותיות רבות. עם השנים, החלו בעיותיה הרפואיות של שרה להקשות עליה בביצוע פעולות יום יום בסיסיות, עד שנזקקה לעזרה בהלבשה, עזרה ברחצה, סבלה מחוסר יציבות ונפילות רבות ונאלצה להשתמש בסופגנים בשל בריחת שתן. שרה פנתה באופן עצמאי לחברה הביטוח אשר ביטחה אותה בביטוח…

האם עובד רשאי לגלות את גובה שכרו לחבריו לעבודה?

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה, בין היתר, סוגיית גילוי פרטי השכר על ידי עובד. בית הדין קבע כי חשיפת השכר אותו מקבל עובד, מול חבריו לעבודה או מול לקוחות/ספקים, הינה פעולה הנתפסת בצורה שונה בתרבויות עסקיות שונות ובחברות שונות. למעסיק קיים אינטרס עסקי ברור שעובדיו לא יחשפו את שכרם,…

חובת מעסיק יותר מ-518 עובדים לפרסם דוח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996, נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. בהתאם לחוק זה, עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך. הוראה זו חלה גם לענין כל גמול אחר,…

160,000₪ וקצבה חודשית לעובד שנפגע במהלך עבודתו

ניר (שם בדוי), נפצע במהלך עבודתו כאשר בעת שהוריד סולם מרכב, נפל ונפגע בשתי ידיו. כתוצאה מהתאונה החל ניר לסבול מהגבלה בתנועות שורש כף היד הימנית, מחולשה ביד, ומחולשה וכאבים באזור מרפק שמאל והאמה השמאלית. בשל הפגיעה בתאונה, נאלץ ניר להחליף את עיסוקו אשר כלל עבודות פיזיות והחל לעבוד בעבודה משרדית. כתוצאה מהחלפת העיסוק, חלה…

בית המשפט העליון הכריז על בטלותה של תעודת המחלה הגורפת החל מיום 30/9/2020

בפסק דין אשר ניתן ע"י בית המשפט העליון ביום 27/7/2020, נדונו עתירות התוקפות את הוצאתה של "תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020", אשר הוצאה ביום 4.2.2020 על ידי פרופ' סיגל סדצקי, ששימשה ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות (להלן: רשב"צ), ואחר-כך עודכנה…

חובת עריכת שימוע לעובד קבלן כוח אדם / קבלן שירות – הן על ידי הקבלן והן על ידי המזמין

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין הארצי לעבודה, נדונה שאלת חבותו של מזמין שירות לערוך שימוע לעובד קבלן שירות קודם לקבלת ההחלטה על הפסקת הצבתו בחצרי המזמין, לבדו או ביחד עם קבלן השירות. השאלה שעמדה להכרעה היא זכות הטיעון של עובד המועסק בתבנית העסקה מורכבת, בין אם מדובר במיקור חוץ של כוח אדם,…