פיצויי הלנה בגין אי מתן טופס 161

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה, בין היתר, תביעת עובדת שהתפטרה, לפיצוי בגין אי מסירת טופס 161. בית הדין קבע כי על המעסיק לצייד את העובד בטופס 161 כחלק מתהליך תשלום פיצויי פיטורים, לרבות לעניין כספים שנצברו בקופת גמל. נקבע כי בנסיבות העניין יש לצאת מנקודת הנחה לפיה כספי הפיצויים…

היקף חובת השימוע לגבי עובד בגיל פרישת חובה המבקש להמשיך לעבוד

בהחלטה אשר ניתנה לאחרונה, דן בית הדין האזורי לעבודה בבקשה למתן סעד זמני של המשך העסקתו של עובד אשר הגיע לגיל פרישת חובה. באותו המקרה, מעסיקתו של העובד דחתה את בקשתו להמשיך ולעבוד אצלה לאחר הגיעו לגיל פרישת חובה. בית הדין קבע כי ברירת המחדל היא כי עובד המגיע לגיל פרישה חובה – פורש. בית…

פיצוי לעובדת אשר פוטרה בשל חוסר שביעות רצון – אך גם דבר הריונה נשקל בהחלטה לפטרה

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה תביעת עובדת אשר עבדה במשך 21 ימים ובמצטבר עבדה בפועל כשבע שעות בלבד. העובדת טענה שפוטרה מעבודתה בשל היותה בהיריון בניגוד לאמור בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. העובדת טענה כי היא פוטרה עקב גילוי דבר הריונה לנציג המעסיקה. מנגד, המעסיקה טענה כי העובדת פוטרה בשל…

שלילה חלקית בלבד של פיצויי הפיטורים מעובדת אשר גנבה ממעסיקתה

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדון עניינה של עובדת, אשר פוטרה לאחר קרוב ל-10 שנות עבודה כקופאית בסופרמרקט. בית הדין התרשם כי העובדת היתה מעורבת במעשים הכוללים העברה חלקית של מוצרים בקופה אותם לקחה מבלי לשלם, וכן ידעה כי אחת מהקופאיות מעבירה את כרטיס המועדון שלה ללקוחות, באופן שאפשר לה…

עבודה בשעות נוספות בניגוד לאיסור המעסיק – אינה מזכה את העובד בגמול שעות נוספות

בית הדין האזורי לעבודה דן לאחרונה בטענת עובד כי עבד שעות נוספות רבות בכל חודש ולא תוגמל עליהן כנדרש בדין. מנגד, המעסיקה טענה כי אסרה על העובד לעבוד בשעות נוספות. באותו מקרה, המעסיקה אסרה על העובד לעבוד בשעות נוספות ללא הסכמתה בכתב. המעסיקה שבה והבהירה לכלל עובדיה, כמו גם לעובד באופן אישי, כי אין לעבוד…

מעסיק נדרש לשלם לעובד שנפגע בעבודה פיצויים בסכום של 455,000 ₪

בית משפט השלום דן לאחרונה בתביעה לקבלת פיצויים בהתאם לפקודת הנזיקין, של עובד אשר נפל מסולם ונפצע, בעקבות בקשת המעסיק כי הוא יבצע תיקון אינסטלציה. באותו מקרה, העובד עבד אצל המעסיק בתפקיד איש תחזוקה. ביום התאונה ניגש העובד למבנה של עמותה לה סיפק המעסיק שירותים, על מנת לבצע תיקון אינסטלציה. העובד עלה על סולם שגובהו…

החופש הגדול: האישורים הנדרשים בהעסקת בני נוער

לקראת החופש הגדול הקרב, במהלכו מעסיקים רבים מעסיקים בני נוער, נזכיר כי האישורים הנדרשים בהעסקת בני נוער הם: תעודת זהות של הנער או תעודת זהות של הוריו שבה מופיעים פרטיו. אישור רפואי להעסקת הנער שנתן רופא המשפחה שבדק אותו, ואם העבודה מחייבת בדיקות התאמה, גם אישור רפואי שניתן בידי רופא מורשה. מעסיק מחויב לשמור במקום…

עובד המתגורר במרחק העולה על 500 מ' ממקום העבודה זכאי להחזר הוצאות נסיעה – גם אם אינו משתמש בתחבורה ציבורית

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, נדונה טענתה של העובדת כי היא זכאית להחזר הוצאות נסיעה. המעסיקה טענה שהעובדת אינה זכאית להחזר הוצאות נסיעה מאחר שמרחק ההליכה מביתה של העובדת למשרדי המעסיקה הוא 400 מטרים; ומאחר שהעובדת לא השתמשה בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום העבודה. העובדת הציגה מפת "GOOGLE MAPS", ממנה עולה…

המועד האחרון לתשלום השכר – ה-9 ולא ה-10 לחודש

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית הדין האזורי לעבודה, העובדת טענה שהמעסיקה הלינה את שכרה לאחר ה-9 לחודש ותבעה פיצוי בשל כך. בית הדין קבע כי תשלום שכר לאחר היום התשיעי בחודש העבודה העוקב, מהווה הלנת שכר. המעסיקה הודתה ששילמה מספר פעמים לעובדת את שכרה לכל המאוחר עד היום העשירי בחודש ולפיכך מדובר בהודאה מפורשת…

פיצוי בגין מסירת תלושי שכר שציינו נתונים מטעים

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה, פסק בית הדין האזורי לעבודה פיצוי לזכות עובדת, אשר תלושי השכר שקיבלה היו פגומים בכך שנרשם בהם הפרשות לפנסיה – בעוד שבפועל לא בוצעו הפרשות. המעסיקים טענו מנגד שעם קבלת התביעה, הם שילמו לעובדת את ההפרשות שמגיעים לה. בית הדין קבע כי המעסיקים החלו לנכות מתלוש 4/18 הפרשות לפנסיה, מבלי…