ביטוח אובדן כושר עבודה – כדאי לדעת

רבים מן העובדים השכירים אינם יודעים, כי כיום, לרבים מהם קיים ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה ו/או ביטוח המנהלים שהמעביד רכש עבורם. כמו כן, לרבים מן האנשים קיים ביטוח אובדן כושר עבודה גם באופן פרטי. למעשה, ביטוח אובדן כושר עבודה הינו ביטוח אשר נועד לפצות אנשים אשר אינם מסוגלים לעבוד כתוצאה ממחלה ו/או…

פנסיית נכות – חשוב מאוד לדעת!

רינה (שם בדוי), עבדה כמזכירה בחברה פרטית. בגיל 30, לאחר 5 שנות עבודה בחברה, אובחנה אצל רינה מחלה כרונית, אשר שללה ממנה את היכולת להמשיך לעבוד – הן כמזכירה והן בכל עבודה אחרת. רינה, אשר לא היתה מסוגלת להמשיך ולעבוד, פנתה לקרן הפנסיה שלה כדי לקבל קצבת נכות. ואולם, למרבה הפלא, הודיעה קרן הפנסיה לרינה,…

ביטוח אובדן כושר עבודה – 5 דברים שלא ידעתם:

1. הפיצוי שיתקבל, מכל ביטוחי אובדן כושר עבודה יחד, לא יעלה על 75% מהשכר שהרוויח המבוטח טרם מקרה הביטוח.כלומר, אדם אשר בוטח במספר ביטוחי אובדן כושר עבודה (בחברה אחת או במספר חברות ביטוח) – לא יוכל למצות כל ביטוח בנפרד, אלא יוכל לקבל לכל היותר 75% מהשכר שהרוויח טרם מקרה הביטוח – מכל חברות הביטוח…

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים – כדאי לדעת

תלמידים מגיל 3 ועד כתה יב', הלומדים במוסד חינוכי בהתאם להגדרתו בחוק לימוד חובה – מבוטחים בפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים. פוליסה זו מקנה זכאות לפיצויים במקרה בו ארעה תאונה וכתוצאה ממנה, נגרם נזק גוף שהביא לנכות זמנית, נכות קבועה או חס וחלילה מוות. פוליסה לביטוח תאונות אישיות מבטחת תאונות הנגרמות לתלמידים 24 שעות ביממה,…